Zamów lub zapytaj o ofertę.

Rejestracja stron internetowych

Właściciele stron internetowych muszą rejestrować swoje strony, jeśli nie chcą być ścigani przez prokuraturę. 


Większość polskich stron internetowych działa niezgodnie z prawem prasowym.
Ich autorzy narażają się przez to na karę grzywny, a nawet ograniczenia wolności. A są to konsekwencje niedostosowanego do dzisiejszych czasów prawa prasowego, które powinno strony internetowe traktować odrębnie.

Fotograf amator, hodowca psów czy kotów, firma prowadząca portal, wszyscy powinni zarejestrować swe strony internetowe jako dzienniki lub czasopisma.

Zgodnie z prawem prasowym, treść publikacji, nie wpływa na to, czy ma być uznana za prasę. Jeśli więc strona internetowa nie tworzy zamkniętej, jednorodnej całości i jest aktualizowana co najmniej raz w roku, to jest prasą.
Gdy nowe informacje pojawiają się na stronie częściej niż raz w tygodniu, to mamy do czynienia z dziennikiem, jeśli rzadziej to z czasopismem. W obu przypadkach stroną należy zarejestrować.

W praktyce oznacza to, że większość polskich stron internetowych (w tym amatorskich), działa nielegalnie.

Za wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji grozi grzywna, a nawet ograniczenie wolności.

Osoba prowadząca stronę w Internecie jest redaktorem naczelnym i nakłada się na niego wszystkie wynikające z tego obowiązki, m.in. obowiązek publikowania sprostowań i odpowiedzialnością za teksty, w tym wpisy internautów.


Jak zarejestrować stronę internetową?

Wniosek o rejestrację dziennika lub innego czasopisma, składa się w sądzie okręgowym, właściwym dla siedziby wydawcy.
Wniosek musi zawierać:

  1. tytuł dziennika lub innego czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
  2. dane osobowe redaktora naczelnego,
  3. określenie wydawcy, siedziba i dokładny adres,
  4. częstotliwość ukazywania się dziennika/czasopisma.

Sąd sprawdza, czy zgłoszony tytuł nie został wcześniej zarejestrowany, oraz czy spełnia warunki rejestracji.
Sąd może odmówić rejestracji jeśli uzna, że jest identyczny z innym. Natomiast może być podobny.
Jeżeli postanowienie sądu nie zostanie wydane w ciągu 30 dni, można wydawać dziennik lub czasopismo bez rejestracji.
Rejestracja jest płatna i kosztuje 40 zł.

Jeśli internauci szybko zareagują i choćby tylko mała część z nich złoży wnioski w sądzie o rejestrację strony,
to, w związku z ogromną liczbą stron, naszym sądom grozi paraliż.
Jednakże, na dziś dzień obowiązek rejestracji strony wciąż dotyczy.

Portale: Ogólnopolski Bełchatów Łódź Kamieńsk Nowy Targ Piotrków Trybunalski Tomaszow Mazowiecki Radomsko Kleszczów Wrocław Szczerców Zelów

TITTLE.pl - hosting, domeny telebim Bełchatów eFotogaleria owady chrząszcze Góra Kamieńsk
Marka BAI.PL® jest własnością spółki INFO BAI
© INFO BAI