Zamów lub zapytaj o ofertę.

Regulamin

Regulamin

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia zawarte w poniższym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług znajdujących się w serwisie BAI Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

 3. Operatorem świadczącym usługi jest INFO BAI Sp. z o.o., Napoleonów 21, 97-360 Kamieńsk., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INFO BAI Sp. z o.o., określany w dalszej części regulaminu jako Operator, oraz jako BAI.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. 

 5. Akceptując Regulamin Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez BAI.pl, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach internetowych BAI.pl. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usług serwera wirtualnego, Abonent ma prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu, oraz do pisemnego odrzucenia oferty i utrzymania wykupionych usług na dotychczas obowiązujących zasadach, do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi. 

 

 

§2 PRYWATNOŚĆ

 1. BAI zapewnia prywatność poczty elektronicznej swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe  BAI.

 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.

 3. BAI nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia oraz rejestrów domen. W przypadku rejestrów domen zagranicznych dane osobowe abonenta są ogólnie dostępne w bazie WHOIS. W przypadku rejestrów domen polskich, wyłącznie dane osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nie są widoczne w ogólnodostępnej bazie WHOIS.

 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez  BAI w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

 

 

§3 OPŁATY

 1. Wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie  BAI.pl (aktywujemy konto na podstawie czytelnego kwitu wpłaty przesłanego mailem na adres biuro@bai.pl) - jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od  BAI pieniądze nie dotrą na nasze konto, możemy zablokować usługę.

 2. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym, przelewem bankowym, gotówką, oraz korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie aktywowane przez  BAI w przeciągu 24h (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto  BAI lub otrzymania przez nas czytelnego dowodu wpłaty mailem. Usługi wykonane poprzez płatności PayU ze strony BAI.pl aktywowane są automatycznie po wykonaniu płatności.

 3. Przed końcem okresu rozliczeniowego, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację o wygenerowanej fakturze proforma na konto mailowe podane przy składaniu zamówienia z prośba o opłacenie przedłużenia usług, jej nieopłacenie w terminie będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 4. Abonent zostanie poinformowany e-mailem o wyłączeniu konta jak i o zbliżającym się terminie wygaśnięcia domen (o ile BAI będzie w posiadaniu prawidłowego, aktualnego adresu e-mail Klienta).

 5. Domeny zostaną przedłużone na następny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po opłaceniu ich na kolejny okres rozliczeniowy, po otrzymaniu przez BAI wpłaty na konto bądź czytelnego dowodu wpłaty mailem.

 6. W dowolnym momencie Abonent może zmienić pakiet z mniejszego na większy i odwrotnie. Zmiana na wyższy oraz na niższy pakiet hostingowy jest bezpłatna.

 

 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5 % w skali miesiąca. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, BAI.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej przez Abonenta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 5 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.

 2. W przypadku konieczności odłączenia części usług  BAI zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

 3. Za brak dostępu do serwerów  BAI z winy  BAI trwających powyżej 24h  BAI zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki za okres niedziałania konta.

 4. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonywane przez Operatora odpłatnie. 

 5. Operator gwarantuje, iż łączny czas trwania przerw technicznych po stronie sieci w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż 72 godziny, a czas jednorazowej przerwy konserwacyjnej nie przekroczy 12 godzin. 

 6. Dostępność usług oznacza wg Operatora widzialność poszczególnych usług na pierwszym routerze poza siecią Operatora. 

 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych Abonenta. 

 8. Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres abonamentowy w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu przez Abonenta, w tym także z powodu działania Abonenta na szkodę innych klientów firmy (np. poprzez nadmierne wykorzystanie zasobów serwera, warez, spam, skrypty pozwalające na nieautoryzowany dostęp do zasobów serwera oraz poważne luki wykryte w oprogramowaniu wykorzystywanym przez klienta).

 9. BAI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów  powstałe w wyniku: 

  • przerwania połączenia niezawinione przez  BAI,

  • kataklizmów,

  • działanie czynników i osób trzecich,

  • nieprawidłowego użytkowania kont,

  • nieotrzymania poczty elektronicznej. 

  • podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usług. 

 10. BAI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.

 11. Aktywacja konta następuje po okazaniu dowodu wpłaty lub wpłynięciu pieniędzy na konto.

 12. BAI zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe i składować je na niezależnych serwerach.

 13. BAI może odmówić zarejestrowania domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji domeny przez BAI:

  • domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone wobec niej jest postępowanie rejestracyjne

  • Klient nie posiada uprawnień do wykupienia danej domeny, np. dla domen polskich są to nazwa miast, województw

  • Klient poda nieprawidłową nazwę domeny

 14. BAI nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

 15. Odpowiedzialność BAI jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

 16. Klient ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 2 miesięcy i 14 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

 1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.

 2. Okres wypowiedzenia umowy na użytkowanie serwerów dedykowanych i usług im towarzyszących wynosi 1 miesiąc.

 3. BAI zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta , jeżeli:

  • będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,

  • Abonent działa na szkodę innych użytkowników  BAI lub użytkowników sieci Internet,

  • Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,

  • nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.

 4. Awarie związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub domen internetowych, trwające powyżej 6 godzin, muszą być zgłoszone telefonicznie lub za pomocą systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej https://BAI.pl/kontakt.php.

 5. Po stronie Abonenta leży wykonywanie kopii zapasowych danych znajdujących się na koncie hostingowym, chyba że umowa stanowi inaczej.

   

Portale: Ogólnopolski Bełchatów Łódź Kamieńsk Nowy Targ Piotrków Trybunalski Tomaszow Mazowiecki Radomsko Kleszczów Wrocław Szczerców Zelów

TITTLE.pl - hosting, domeny telebim Bełchatów eFotogaleria owady chrząszcze Góra Kamieńsk
Marka BAI.PL® jest własnością spółki INFO BAI
© INFO BAI